FANDOM


Praha > Nové Město > Divadelní

OPDEdit

OPD 30.12.2013Edit

11690582074 5f07a643f6 b d-1-

Národní divadlo v Praze. Soklová část zdiva jižního průčelí při jihozápadním nároží. Zdroj.

Hlášení o nálezu.

  • Památka: Národní divadlo
  • Název okresu: Praha hl.m.
  • Sídelní útvar (město/ves): Praha
  • Část obce: Nové Město
  • Katastrální území: Nové Město
  • Ulice,nám./umístění: Praha 1, Národní
  • Číslo popisné: 223
  • Číslo orientační: Divadelní 1
  • Identifikátor záznamu (IdReg): 151950

Jan Sommer, 30.12.2013. | Vydáno: 2.1.2014. | Č. OPD 2013 006

Budova Národního divadla prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Získávané poznatky jsou patrně archivovány. Veřejnosti jsou prezentovány jen výběrově, nakolik se předpokládá, že by mohly vyvolat širší zájem (např. o trigách).

Okolnosti:
Při zběžné prohlídce při cestě za jinými úkoly jsem pořídil snímek soklové části zdiva jižního průčelí budovy při jihozápadním nároží. Zdivo bylo zčásti zbaveno omítek, ovšem z větší části bylo překryto dočasnou technologickou omítkou (zřejmě s cílem odsolení konstrukce).

Nálezy:
Zdivo je cihlové. Vzhledem k řadě rekonstrukcí, které stavba prodělala, si netroufám je po zběžném pozorování časově zařadit a označit za původní. To by bylo třeba prověřit v dokumentaci dřívějších zásahů.
Líc je cihlový, v běžné vazbě. Okenní záklenek je nízký segmentový s přímým podhledem. Jeho konstrukce je vysoká (na délku více než dvou cihel). Vnější plochy cihel jsou při snímání omítky hrubě osekané (nelze vyloučit, že jde zčásti o výsledek starších zásahů).

Klíčová slova:
Zdivo. Zdivo cihlové.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.